Masterclass


Masterclass - Pitin

Masterclass voor ondernemingsraden.

Inspiratie in een tijd van continue verandering
Als ondernemingsraad kun je grip verliezen. Veranderingen volgen elkaar in hoog tempo op en veranderingen die simpel en voorspelbaar zijn behoren tot de uitzondering. Panelen schuiven voortdurend; plannen en visies kunnen al weer verouderd zijn, zodra de inkt ervan droog is. De vraag doet zich voor waar ondernemingsraden in zo een context houvast vinden om hun rol optimaal in te vullen.

Om die vraag te beantwoorden zijn Annemarie Mars van For a change en Bart Scholten een samenwerkingsverband aangegaan, waarin hun expertise over veranderen en ondernemingsraden gebundeld is.

In deze Masterclass gebruiken we de zes schijnwerpers uit Vat op verandering als bronnen van houvast voor de OR. Elke schijnwerper helpt de OR het onderlinge gesprek over de verandering voortvarend te voeren. Er komen ook veel voorkomende valkuilen aan het licht waarin ondernemingsraden in de praktijk kunnen stappen en worden praktische handvatten aangereikt om ze te omzeilen.

De Masterclass kan worden uitgebreid in de vorm van een Leergang om de vaardigheden om de handvatten te gebruiken eigen te maken. De Masterclass is er ook in een variant waarin de OR samen met de bestuurder de schijnwerper zetten op een advies- of instemmingplichtige verandering. De schijnwerpers creëren een gemeenschappelijke taal die helpt om de essentie van de verandering samen te doorgronden.

Geïnteresseerd in deze houvast als OR? Neem contact op met Pitin.

Pitin