Medezeggenschap ondernemingsraad

Medezeggenschap - Piitin

Training voor de ondernemingsraad

Pitin geeft advies en begeleiding aan de OR. Trainingen voor de ondernemingsraad zijn bij Pitin net even anders dan anders. In onze training staat de ontwikkeling van (zelf)kennis, vaardigheden en ‘tactisch vermogen’ centraal.

De trainingen zijn gericht opdat de OR een constructieve bijdrage aan de organisatie levert. Er ligt een sterk accent op de belangen van medewerkers zodat de OR van toegevoegde waarde is voor medewerker en organisatie.

In onze aanpak zijn wij verrassend, resultaatgericht en met inhoud. Door jarenlange ervaring tillen wij zowel startende als gevorderde ondernemingsraden naar een hoger plan. Pitin heeft da nook ontzettend veel ervaring met uiteenlopende OR thema’s. We hebben ondernemingsraden geadviseerd en/of getraind bij fusies en overnames, over het advies aangaande een sociaal plan, of bij conflicten tussen bestuur en OR.

Pitin thema’s:

 • OR en fusie
 • Organisatieverandering
 • Sociaal plan
 • Wet op de Ondernemingsraden
 • Constructieve relatie met bestuurder en achterban
 • Onderhandelen, vergaderen en conflicten hanteren
 • Snel en kritisch lezen
 • Omgaan met moeilijk gedrag van de ander
 • Communicatie, herken je rol en die van de ander
 • Optimaliseer je cognitieve vermogens
 • Persoonlijke profiel analyse om je teamrol te (h)erkennen (zie ook PPA pagina van Pitin)
 • OR en arbeidsvoorwaarden
 • Arbeidsomstandigheden (VGWM veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)
 • HRM (human resource management)
 • Visieontwikkeling: wat willen we bereiken?
 • Goede samenwerking met bestuurder/MT

Maatwerk.

Samen met de ondernemingsraad verkennen we de behoeften van de ondernemingsraad en bespreken we actuele thema’s die binnen de organisatie spelen. Elke training is voor ons maatwerk.
De uitkomst is een inspirerend programma dat aansluit bij de wensen en doelstellingen van de OR.

Pit in is net een tikkeltje anders: Onze programma’s zitten vol creatieve en interactieve werkvormen.

Goed onderbouwd OR-advies.

Pitin ondersteunt ondernemingsraden bij het maken en schrijven van adviezen. Samen met de OR maken wij het vraagstuk inzichtelijk. Wij werken stapsgewijs naar een krachtig en goed onderbouwd advies.

OR en verandering.

Elke organisatie verandert. Hoe krijg je grip of houvast als ondernemingsraad op deze verandering. Wat is nu een goed kompas? Zeker als er geen duidelijke blauwdruk vooraf bekend is. Juist voor ondernemingsraden die inzicht, houvast en invloed willen, zie ook Masterclass.

Pitin